Zapraszamy wszystkich nowych i obecnych użytkowników do logowania się na nowe forum
http://forum.chevroletteampoland.com/Poprzedni temat «» Następny temat
Regulamin
Autor Wiadomość
admin 
Administrator

Model Samochodu: Chevrolet
Pomógł: 1 raz
Wiek: 51
Dołączył: 29 Sie 2008
Posty: 119
Skąd: Polska
Poziom: 9
HP: 0/193
 0%
MP: 92/92
 100%
EXP: 19/20
 95%
  Wysłany: 2009-10-23, 10:07   Regulamin

1. Regulamin forum dyskusyjnego
a. Zabrania się wysyłania na publiczne forum materiałów uzyskanych nielegalnie lub w inny sposób naruszających prawo.
b. Zabrania się tworzenia wiadomości mających charakter reklamowy lub spamu (w tym promowania innych stron internetowych). Dotyczy także profilu użytkownika i Shoutbox'a.
c. Użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zawarte w nich treści.
d. Zabrania się stosowania linkowania do tzw. waresów (warez'ów). Dotyczy linków do płatnego zamkniętego oprogramowania i zmodyfikowanych wersji oprogramowania (shareware, adware), rozpowszechnianych nielegalnie, szczególnie po usunięciu zabezpieczeń przed kopiowaniem.
e. Przed założeniem nowego wątku użytkownik zobowiązany jest użyć opcji SZUKAJ celem uniknięcia dublowania tematów.
f. Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z toczoną dyskusją w temacie należy rozwiązywać tylko i wyłącznie przez system Prywatnych Wiadomości (PW).
g. Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. Za skutki wynikłe z udostępniania swojego konta osobom trzecim odpowiada jego właściciel.
h. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności wymienionych w upomnieniu lub poleceniu, określonych przez moderatora np. poprawienie tytułu tematu, treści tematu, pisowni, błędów ortograficznych itp.

2. Osoby funkcyjne forum (administrator, nadzorcy, moderatorzy) mają prawo ingerencji w wiadomości użytkownika w celu:
a. wydania upomnienia lub polecenia
b. korekty - tytułu tematu, merytorycznej zawartości treści, pisowni lub błędów ortograficznych
c. korekty - w polu podpisu: rozmiaru i koloru tekstu, treści zakłócających przeglądanie forum oraz treści niezgodnych z prawem
d. korekty - w polu identyfikacyjnym użytkownika: emblematu (avatara), nazwy użytkownika (nick`a) lub miejscowości, jeżeli zawierają treści ogólnie przyjęte za nieprzyzwoite i naruszają obowiązujące normy prawno-obyczajowe oraz treści pozbawione związku z ich przeznaczeniem
e. usunięcia załącznika do wiadomości, nie spełniającego odpowiednich wymagań lub korekty jego treści (zawartości) bądź zmiany rozmiaru.

3. Moderator ma prawo usuwania wiadomości, przenoszenia jej do dowolnego działu oraz zamykania tematu jeżeli stwierdzi, że dana wiadomość:
a. obniża ogólny poziom forum
b. została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, popełnienie licznych błędów ortograficznych, użycie slangu młodzieżowego lub branżowego)
c. została napisana w nieodpowiednim dziale
d. została napisana przy braku związku z tematem.

4. Moderator nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.

5. Podczas pisania wiadomości nie jest dozwolone:
a. pisanie jednakowych postów lub tematów w różnych działach forum
b. pisanie wiadomości nic nie wnoszących do dyskusji np.: dziękuję, sprawdzę jutro (dozwolone jest podziękowanie za pomoc, co jest jednoznaczne z zakończeniem tematu)
c. zamieszczanie małych załączników jeden po drugim, wysyłanie kilkunastu odpowiedzi z małymi załącznikami
d. pisanie postów nie związanych z tematem, ironizowanie w formie docinek czy uśmieszków
e. notoryczne zakładanie nowych tematów oraz zakładanie tematów w niewłaściwym dziale forum
f. załączanie plików nie związanych z prowadzonym tematem w działach do tego nie przeznaczonych
g. propagowanie i przepisywanie innych stron internetowych bez wyraźnej potrzeby i merytorycznego związku z tematem
h. prześladowanie, obrażanie , ośmieszanie, używanie niecenzuralnych słów pod adresem innych użytkowników, stosowania różnych form zaczepki, złośliwości i kpin, ogólnie przyjętych za naruszenie netykiety i kultury obcowania na forum (wymiana osobistych uwag tylko na PW)
i. pisanie z użyciem slangu młodzieżowego, notoryczne popełnianie błędów ortograficznych, pisanie z użyciem przycisku "Caps Lock" (wszystkie litery duże) zarówno w tytule jak i w treści tematu
j. zamieszczanie plików znajdujących się już w sieci Internet (można zastosować odpowiedni odsyłacz)
k. zamieszczanie odsyłaczy do materiałów o charakterze krótkotrwałym, których aktualność po określonym czasie wygasa, takich jak wszelkie linki do aukcji, ofert promocyjnych, wyprzedaży i itp.

6. W temacie wiadomości należy dokładnie zawrzeć całą istotę wysyłanych informacji.

7. Nie zezwala się na:
a. umieszczanie w tytule tematu terminów zastępczych jak: "pomoc", "problem", "pilne"itp.
b. stosowania w temacie "ozdobników"z wykorzystaniem znaków alfanumerycznych lub emotikonów np. "!!!!!!!!!!!!!!!!" "????????" "******"

8. Udzielanie porad uznanych za szkodliwe bądź bezwartościowe podlega regulaminowym restrykcjom.

9. Przed napisaniem nowego tematu każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością danego działu oraz zawartych w nim ogłoszeń (niebieskie tematy). Powinien również użyć lokalnej wyszukiwarki w celu upewnienia się, czy temat nie był już poruszany na forum (link szukaj u góry strony).

10. Wszyscy polscy użytkownicy forum podlegają tej samej ocenie w zakresie: poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie.

11. Za podstawowe przesłanie w działalności na forum uznaje się bezinteresowność, własną inicjatywę i przedsiębiorczość użytkowników. Nie będą akceptowane wszelkie formy lenistwa i roszczeniowego charakteru prezentowane przez użytkowników.

12. Administratorzy oraz moderatorzy dokonają wszelkich starań, aby na forum nie było:
a. Jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zagrażających, molestujących, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, profanujących, szerzących nienawiść, niedopuszczalnych pod względem rasowym, etnicznym lub innym, w tym, choć nie wyłącznie wszelkich materiałów zachęcających do postępowania stanowiącego przestępstwo, pociągającego za sobą odpowiedzialność karną, cywilną lub w inny sposób naruszającą jakiekolwiek obowiązujące prawo polskie.
b. Danych osobowych, takich jak: wiadomości podające numery telefonów, numery ubezpieczenia społecznego, numery rachunków, adresy lub dane o pracodawcach.
c. Powielonych wiadomości umieszczonych w odrębnych katalogach przez tego samego Użytkownika, w których powtarza on tę samą treść.

13. Postanowienia ogólne
14. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego http://forum.chevrolet.org.pl zwanego dalej serwisem.

15. Regulamin dotyczy osób rejestrujących się w serwisie i korzystających z forum internetowego http://forum.chevrolet.org.pl zwanego dalej forum bądź forumem.

16. Regulamin dotyczy także osób anonimowych, które nie posiadają konta w serwisie, lecz mimo tego korzystają z forum dyskusyjnego.

17. Dostęp Użytkownika do serwisu i korzystanie z niego podlegają wszystkim stosowanym polskim prawom i wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.

18. Wszelkie informacje lub treści są chronione prawem autorskim.

19. Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, wysyłać, przedstawiać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć utworów zależnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści dostępnych w serwisie w innych celach niż dozwolony użytek osobisty.

20. Forum oświadcza, że materiały i informacje składające się na treści/zasoby serwisu i forum dyskusyjnego, są zbierane i redagowane z należytą starannością.
Forum nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu i forum dyskusyjnego a opublikowanych w serwisie i na forum dyskusyjnym przez jakąkolwiek inną niż Forum stronę.

21. Forum nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów forum dyskusyjnego.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w forum dyskusyjnym tekstów/treści.
Forum nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących systemy informatyczne serwisu (dostawca serwera na którym znajduje się forum dyskusyjne oraz łączy internetowych), jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów forum dyskusyjnego, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

22. Forum nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów forum dyskusyjnego zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych czy też zaistniałych z innych przyczyn nie leżących po stronie Forumu.
Forum zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich nieuprawnionych linków i ramek, nie ponosi również odpowiedzialności za treści dostępne na jakichkolwiek innych stronach internetowych połączonych z serwisem. Użytkownik korzysta z dostępu do wszelkich innych stron internetowych połączonych z serwisem na swoje własne ryzyko.
Forum zastrzega sobie prawo przechowywania danych na komputerze Użytkownika w formie pliku "cookie" lub podobnego pliku w celu wprowadzenia zmian w forum dyskusyjnego zgodnie z preferencjami Użytkownika. Pliki "cookie", podlegają, na równi z oprogramowaniem, trosce Klientów serwisu Forumu i mogą być przez nich w pełni administrowane, przenoszone i/lub kasowane.

23. Rejestracja w serwisie
Rejestracja w serwisie jest bezpłatna, dobrowolna i nie jest wymagana od użytkownika serwisu.
Rejestracji można dokonać pod adresem http://forum.chevrolet....p?mode=register

Od osoby rejestrującej wymaga się:
a. Podania w formularzu rejestracyjnym prawidłowego adresu e-mail.
b. Dokonania w formularzu rejestracyjnym obowiązkowo wpisu w rubryce AUTO (użytkownicy z pustym polem AUTO zobowiązani są do uzupełnienia tego pola)
c. Dbanie o dobro serwisu i wykorzystywania go wyłącznie w celach do tego przeznaczonych.
d. Serwis zobowiązuje się do nieudzielania informacji na temat danych osobowych osoby rejestrującej (w tym adresu e-mail) osobom trzecim, chyba że wymóg taki wynika z prawomocnego orzeczenia właściwych organów czy instytucji.
Serwis zastrzega sobie prawo do skasowania konta bez poinformowania o tym użytkownika oraz bez podania przyczyny.
Osoba rejestrująca zgadza się na otrzymywanie informacji dotyczących serwisu i działalności forumu drogą poczty elektronicznej.
Osoba rejestrująca się w serwisie lub udzielająca się anonimowo na forum dyskusyjnym, automatycznie akceptuje niniejszy regulamin.

24. Materiały umieszczone w serwisie
Serwis nie odpowiada za wykorzystanie materiałów umieszczonych w serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku ich użycia.
Dokumentacje są zamieszczone w tym serwisie jedynie w celach edukacyjnych.
Serwis nie odpowiada za materiały umieszczone na serwerze aczkolwiek autorzy zobowiązują się dokonać wszelkich starań, aby materiał umieszczony w serwisie był jak najbardziej rzetelny i zgodny z wymogami prawa.
Dostęp do i korzystanie z obszarów forum dyskusyjnego zabezpieczonych hasłem i/lub bezpiecznych jest zastrzeżony jedynie dla uprawnionych Użytkowników.

25. Polityka prywatności
Podczas przeglądania stron forum, w celach statystycznych notowane są takie informacje jak:
a. IP odwiedzającego stronę
b. System operacyjny
c. Przeglądarka WWW
d. Jeżeli korzystasz z serwisu, na Twój komputer wysyłane zostaje "ciastko" zawierające unikalne ID Twojej sesji
e. Jeżeli jesteś zalogowany, na Twój komputer wysyłane zostaje ciastko (cookie), dzięki czemu po kolejnym wejściu na stronę jesteś rozpoznawany przez nasz system.
f. W czasie uczestniczenia w dyskusji na forum, notowany jest Twój adres IP, celem zabezpieczenia przed spamem.

26. Usunięcie konta
Konto może zostać zlikwidowane przez administratora, właściciela na wniosek użytkownika o zlikwidowanie konta lub na skutek naruszenia przez użytkownika regulaminu lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia z portalu materiałów zamieszczonych przez użytkownika, chyba że są one niezgodne z regulaminem lub przepisami prawa.

27. Zmiany zasad i przepisów
Forum zastrzega sobie prawo poprawiania niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronach serwisu http://forum.chevrolet.org.pl/viewforum.php?f=21
Wszelkie zmiany regulaminu serwisu i forum dyskusyjnego wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

28. Inne
W razie złamania reguł tego regulaminu, bądź w sytuacjach wyjątkowych zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, forum.chevrolet.org.pl szyfruje w bazie hasła kont użytkowników, a także numery IP. Hasła nikt nie jest w stanie odczytać i w przypadku zapomnienia, jest generowane nowe hasło.
Numer IP oraz adres email może tylko zobaczyć administrator forum.
Forum.chevrolet.org.pl nie przekazuje żadnych informacji osobom trzecim odnośnie numerów IP użytkowników i haseł. Takie dane mogą zostać przekazane tylko na wniosek prokuratora.
Forum.chevrolet.org.pl może wysłać w formie przypomnienia na podany adres e-mail w profilu informację odnośnie użytkowanego konta
Wciskając przycisk wyślij przy pisaniu wiadomości zgadzasz się na nieodpłatne przetwarzanie i powielanie przez Forum.chevrolet.org.pl wysłanych informacji (jeżeli wysłane informacje pozostają w zgodzie z prawem i nie łamią regulaminu forum.chevrolet.org.pl)
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do: